Galéria

Malá ukážka jadrového vŕtania a rezania betónu:

 

ČOV Nižný Hrušov:

 

Prečerpávacia stanica Šamudovce:

 

Eurovia-premostenia-oprava ciest Košice-Michalovce-Sobrance:

ČOV Michalovce:

 

RD Trebišov:

 

BD Vranov nad Topľou:

Zmena Hypernovy na Kaufland Michalovce:

Rezanie betónu:

Chemkostav aréna Michalovce:

Rýchle, čisté, bezprašné vytvorenie otvoru v betóne.