Vŕtanie betónu, rezanie betónu

Vŕtanie betónu

 

Potrebujete vytvoriť presný otvor v betóne, železobetóne alebo v inom stavebnom materiály?

Potrebujete vytvoriť prestup pre potrubie vody, plynu, kúrenia, alebo klimatizácie?

Najjednoduchším riešením je jadrové vŕtanie, ktorým sa vytvárajú otvory podľa požadovaných priemerov v rôznych stavebných materiáloch.

Jadrové vŕtanie prevádzame do priemeru 600 mm.

Výhody jadrového vŕtania betónu:

  • Bez otrasov: nenarúša sa statika objektu
  • Bez prachu: vrták je chladený vodou, takže nevzniká žiaden prach, chladiacu vodu je možné v prípade potreby odsávať
  • Bez hluku: pri jadrovom vŕtaní je hluk asi 15 až 20 krát nižší, ako pri klasickom búraní zbíjačkou
  • Rýchlosť vytvorenia prestupu: rýchlosť vytvorenia otvoru jadrovým vŕtaním je neporovnateľná s klasickými metódami zbíjania a sekania
  • „Čistý otvor“ nie sú potrebné ďalšie nákladné „vysprávky“, nakoľko sa priemer vŕtaného otvoru volí o niekoľko mm, prípadne cm väčší, ako je potrubie prechádzajúce cez prestup

 

Rezanie betónu:

 

Rezanie betónu prevádzame diamantovou stenovou pílou značky Braun. Píla sa pohybuje po vodiacej koľajnici ukotvenej k podkladu, čím je zaistený „čistý“, rovný rez a preto nie sú potrebné rozsiahle „vysprávky“. Rezanie sa prevádza takzvaným mokrým procesom, kedy je diamantový kotúč chladený vodou a preto nevzniká žiaden prach. Rezanie betónu -železobetónu  /železo v betóne nie je žiadnou prekážkou/ realizujeme do hĺbky cca 43 cm. Ak je možnosť rezania z obidvoch strán, je možné prerezať hrúbku cez 80 cm.

Rýchle, čisté, bezprašné vytvorenie otvoru v betóne.